اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل Landscapebookshop@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب روش‌شناسی و روش‌های تحقیق در معماری منظر با عنوان لاتین Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology

دانلود کتاب روش‌شناسی و روش‌های تحقیق در معماری منظر با عنوان لاتین Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology در این بخش کتاب روش‌شناسی و روش‌های تحقیق در معماری منظر با عنوان لاتین Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology در 330 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب روش‌های تحقیق در خدمات پارکی، تفرجی و تفریحی با عنوان لاتین Research Methods in Park, Recreation, and Leisure Services

دانلود کتاب روش‌های تحقیق در خدمات پارکی، تفرجی و تفریحی با عنوان لاتین  Research Methods in Park, Recreation, and Leisure Services در این بخش کتاب روش‌های تحقیق در خدمات پارکی، تفرجی و تفریحی با عنوان لاتین  Research Methods in Park, Recreation, and Leisure Services در 688 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب اندیشه‌ای در معماری منظر معاصر با عنوان لاتین Thinking the Contemporary Landscape

دانلود کتاب اندیشه‌ای در معماری منظر معاصر با عنوان لاتین Thinking the Contemporary Landscape در این بخش کتاب اندیشه‌ای در معماری منظر معاصر با عنوان لاتین Thinking the Contemporary Landscape در 288 صفحه، با فرمت Epub و به زبان انگلیسی برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب تئوری معماری منظر با یک رویکرد اکولوژیکی باعنوان لاتین Landscape Architecture Theory: An Ecological Approach

دانلود کتاب تئوری معماری منظر با یک رویکرد اکولوژیکی باعنوان لاتین  Landscape Architecture Theory: An Ecological Approach در این بخش کتاب تئوری معماری منظر با یک رویکرد اکولوژیکی باعنوان لاتین  Landscape Architecture Theory: An Ecological Approachدر 335 صفحه و با فرمت PDF می‌باشد. در ذیل فهرست مطالب و صفحه مشخصات کتاب آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب معماری منظر آندره کوکران با عنوان لاتین Andrea Cochran: Landscapes

دانلود کتاب معماری منظر آندره کوکران با عنوان لاتین Andrea Cochran: Landscapes در این بخش کتاب معماری منظر آندره کوکران با عنوان لاتین Andrea Cochran: Landscapes در 192 صفحه برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صف  حات نمونه آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب تفکری در معماری منظر با عنوان لاتین Thinking about Landscape Architecture

دانلود کتاب تفکری در معماری منظر با عنوان لاتین Thinking about Landscape Architecture در این بخش کتاب تفکری در معماری منظر با عنوان لاتین Thinking about Landscape Architecture: Principles of a Design Profession for the 21st Century برای دانلود قرار داده شده است.  این کتاب به زبان انگلیسی، در 241 صفحه و با فرمت PDF  می‌باشد. در ذیل صفحه مشخصات و همچنین فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب کندو کاوی در حیطه معماری منظر با عنوان لاتین Exploring the boundaries of landscape architecture

دانلود کتاب کندو کاوی در حیطه معماری منظر با عنوان لاتین Exploring the boundaries of landscape architecture در این بخش کتاب کندو کاوی در حیطه معماری منظر با عنوان لاتین Exploring the boundaries of landscape architecture برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب به زبان انگلیسی، با فرمت PDF و در 342 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطاب کتاب آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب خلاقیت در معماری منظر با عنوان لاتین Innovations in landscape architecture

دانلود کتاب خلاقیت در معماری منظر با عنوان لاتین Innovations in landscape architecture در این بخش  دانلود کتاب خلاقیت در معماری منظر با عنوان لاتین Innovations in landscape architecture برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 295 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل  و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(1):