اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل Landscapebookshop@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب باغ‌های ژاپنی با عنوان لاتین Infinite Spaces: The Art and Wisdom of the Japanese Garden

دانلود کتاب باغ‌های ژاپنی با عنوان لاتین Infinite Spaces: The Art and Wisdom of the Japanese Garden در این بخش کتاب باغ‌های ژاپنی با عنوان لاتین Infinite Spaces: The Art and Wisdom of the Japanese Garden; Based on the Sakuteiki by Tachibana no Toshitsuna در 128 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات آن آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب طرح‌ها و پروژه‌های احداث باغ و منظر با عنوان لاتین Garden Builder: Plans and Instructions for 35 Projects You Can Make

دانلود کتاب طرح‌ها و پروژه‌های احداث باغ و منظر با عنوان لاتین Garden Builder: Plans and Instructions for 35 Projects You Can Make در این بخش کتاب طرح‌ها و پروژه‌های احداث باغ و منظر با عنوان لاتین Garden Builder: Plans and Instructions for 35 Projects You Can Make در 195 صفحه و  با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و همچنین فهرست مطالب این کتاب آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب طراحی کاشت ارگانیک باغ و منظر با عنوان لاتین Easy Organic Gardening and Moon Planting

دانلود کتاب طراحی کاشت ارگانیک باغ و منظر با عنوان لاتین Easy Organic Gardening and Moon Planting در این بخش کتاب طراحی کاشت ارگانیک باغ و منظر با عنوان لاتین Easy Organic Gardening and Moon Planting در 512 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب منظرسازی همساز با اقلیم با عنوان لاتین Climate-Wise Landscaping: Practical Actions for a Sustainable Future

دانلود کتاب منظرسازی همساز با اقلیم با عنوان لاتین Climate-Wise Landscaping: Practical Actions for a Sustainable Future در این بخش کتاب منظرسازی همساز با اقلیم با عنوان لاتین Climate-Wise Landscaping: Practical Actions for a Sustainable Future با فرمت Epub و در 320 صفحه برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و همچنین فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود کتاب دوچرخه‌سواری شهری با عنوان لاتین City Cycling

دانلود کتاب دوچرخه‌سواری شهری با عنوان لاتین City Cycling در این بخش کتاب دوچرخه‌سواری شهری با عنوان لاتین City Cycling در 412 صفحه و با فرمت ِPDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب راهنمای کامل منظرسازی و باغبانی با گلدان‌ها و ظروف کاشت با عنوان لاتین Container Gardening Complete

دانلود کتاب راهنمای کامل منظرسازی و باغبانی با گلدان‌ها و ظروف کاشت با عنوان لاتین Container Gardening Complete در این بخش کتاب راهنمای کامل منظرسازی و باغبانی با گلدان‌ها و ظروف کاشت با عنوان لاتین Container Gardening Complete: Creative Projects for Growing Vegetables and Flowers in Small Spaces در 272 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و همچنین فهرست مطاب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب باغ‌های Zen و معابد کیوتو با عنوان لاتین Zen Gardens and Temples of Kyoto

دانلود کتاب باغ‌های Zen و معابد کیوتو با عنوان لاتین Zen Gardens and Temples of Kyoto در این بخش کتاب باغ‌های Zen و معابد کیوتو با عنوان لاتین Zen Gardens and Temples of Kyoto: A Guide to Kyoto's Most Important Sites در 142 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب راهنمای کشاورزی شهری بر روی بام با عنوان لاتین Rooftop Urban Agriculture

دانلود کتاب راهنمای کشاورزی شهری بر روی بام با عنوان لاتین Rooftop Urban Agriculture در این بخش کتاب راهنمای کشاورزی شهری بر روی بام با عنوان لاتین Rooftop Urban Agriculture در 394 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب آن‌ آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب گیاهان آپارتمانی با عنوان لاتین House Plants: How to choose, grow, display

دانلود کتاب گیاهان آپارتمانی با عنوان لاتین House Plants: How to choose, grow, display در این بخش کتاب گیاهان آپارتمانی با عنوان لاتین House Plants: How to choose, grow, display در 116 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب 101 ایده برای باغ‌های کوچک با عنوان لاتین Gardeners\' World: 101 Ideas for Small Garden

دانلود کتاب 101 ایده برای باغ‌های کوچک با عنوان لاتین Gardeners\' World: 101 Ideas for Small Garden در این بخش کتاب 101 ایده برای باغ‌های کوچک با عنوان لاتین Gardeners World: 101 Ideas for Small Garden در 216 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان
تعداد صفحه(53):