اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل Landscapebookshop@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب کارگاه عکاسی از باغ و منظر با عنوان لاتین The Garden Photography Workshop

دانلود کتاب کارگاه عکاسی از باغ و منظر با عنوان لاتین The Garden Photography Workshop در این بخش کتاب کارگاه عکاسی از باغ و منظر با عنوان لاتین The Garden Photography Workshop: Expert Tips and Techniques for Capturing the Essence of Your Garden در 225 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب گیاهشناسی شهری؛ راهنمای گیاهان برای باغ‌های مدرن با عنوان لاتین Urban Botanics: An Indoor Plant Guide for Modern Gardeners

دانلود کتاب گیاهشناسی شهری؛ راهنمای گیاهان برای باغ‌های مدرن با عنوان لاتین Urban Botanics: An Indoor Plant Guide for Modern Gardeners در این بخش کتاب گیاهشناسی شهری؛ راهنمای گیاهان برای باغ‌های مدرن با عنوان لاتین Urban Botanics: An Indoor Plant Guide for Modern Gardeners در 160 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب مناظر پارک‌ شهری با عنوان لاتین Urban Park Landscapes

دانلود کتاب مناظر پارک‌ شهری با عنوان لاتین Urban Park Landscapes در این  بخش  کتاب مناظر پارک‌ شهری با عنوان لاتین Urban Park Landscapes در 278 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب مردم، مکان‌ها و فضاهای شهری با عنوان لاتین The People, Place, and Space Reader

دانلود کتاب مردم، مکان‌ها و فضاهای شهری با عنوان لاتین The People, Place, and Space Reader در این بخش کتاب مردم، مکان‌ها و فضاهای شهری با عنوان لاتین The People, Place, and Space Reader در 481 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب استادی در منظر شهری با عنوان لاتین Master of the Urban Landscape

دانلود کتاب استادی در منظر شهری با عنوان لاتین Master of the Urban Landscape در این بخش کتاب استادی در منظر شهری(از رئالیسم تا انتزاع با آبرنگ) با عنوان لاتین Master of the Urban Landscape: From realism to abstractions in watercolor در194 صفحه برای دانلود قرارداده شده  است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

در این بخش کتاب تحول بسترهای کاشت مرتفع با عنوان لاتین Raised Bed Revolution

در این بخش کتاب تحول بسترهای کاشت مرتفع با عنوان لاتین Raised Bed Revolution در این بخش کتاب تحول بسترهای کاشت مرتفع با عنوان لاتین Raised Bed Revolution: Build It, Fill It, Plant It ... Garden Anywhere در 272 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب پروژه‌هایی برای داشتن محوطه خارجی سرزنده عنوان لاتین Projects for Outdoor Living (The Backyard Builder)

دانلود کتاب پروژه‌هایی برای داشتن محوطه خارجی سرزنده عنوان لاتین Projects for Outdoor Living (The Backyard Builder) در این بخش کتاب پروژه‌هایی برای داشتن محوطه خارجی سرزنده عنوان لاتین Projects for Outdoor Living (The Backyard Builder) در 514 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب راهنمای آبیاری منظر و فضای سبز با استفاده از آب خاکستری با عنوان Greywater, Green Landscape

دانلود کتاب راهنمای آبیاری منظر و فضای سبز با استفاده از آب خاکستری با عنوان Greywater, Green Landscape در این بخش کتاب آبیاری منظر و  فضای سبز با استفاده از آب خاکستری با عنوان Greywater, Green Landscape: How to Install Simple Water-Saving Irrigation Systems in Your Yard در 201 صفحه، با فر مت Pdf بر ای دانلود قرار داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب فرهنگی برای مدیریت کردن درختان در محیط‌های شهری با عنوان لاتین Dictionary for Managing Trees in Urban Environments

دانلود کتاب فرهنگی برای مدیریت کردن درختان در محیط‌های شهری با عنوان لاتین Dictionary for Managing Trees in Urban Environments در این بخش کتاب فرهنگی برای مدیریت کردن درختان در محیط‌های شهری با عنوان لاتین Dictionary for Managing Trees in Urban Environments در 225 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب طراحی اکولوژیک مناطق شهری و حاشیه شهری با عنوان لاتین Ecodesign for Cities and Suburbs

دانلود کتاب طراحی اکولوژیک مناطق شهری و حاشیه شهری با عنوان لاتین Ecodesign for Cities and Suburbs در این بخش  کتاب طراحی اکولوژیک مناطق شهری و حاشیه شهری با عنوان لاتین Ecodesign for Cities and Suburbs در 279 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب و همچنین تعدادی ازصفحات نمونه آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان
تعداد صفحه(53):