اطلاعیه فروشگاه

می توانید سفارش های کتاب های خاص منطر خود را از طریق ایمیل Landscapebookshop@gmail.com به اطلاع ما برسانید تا کارشناسان ما از بانک کتاب فروشگاه و سایر منابع استعلام و نتیجه را در اسرع وقت به اطلاع شما برسانند.

دانلود کتاب مناظر شهری با عنوان لاتین Urban Landscapes: Environmental Networks and the Quality of Life

دانلود کتاب مناظر شهری با عنوان لاتین Urban Landscapes: Environmental Networks and the Quality of Life در این بخش  کتاب مناظر شهری با عنوان لاتین Urban Landscapes: Environmental Networks and the Quality of Life و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و  فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب راهنمای کشاورزی بر روی بام با عنوان لاتین The Farm on the Roof

دانلود کتاب راهنمای کشاورزی بر روی بام با عنوان لاتین The Farm on the Roof در این بخش کتاب راهنمای کشاورزی بر روی بام با عنوان لاتین The Farm on the Roof: What Brooklyn Grange Taught Us About Entrepreneurship, Community, and Grow در 165 صفحه و با  فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب روش‌های تحقیق در خدمات پارکی، تفرجی و تفریحی با عنوان لاتین Research Methods in Park, Recreation, and Leisure Services

دانلود کتاب روش‌های تحقیق در خدمات پارکی، تفرجی و تفریحی با عنوان لاتین  Research Methods in Park, Recreation, and Leisure Services در این بخش کتاب روش‌های تحقیق در خدمات پارکی، تفرجی و تفریحی با عنوان لاتین  Research Methods in Park, Recreation, and Leisure Services در 688 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب راهنمای احداث منظر پایدار با عنوان لاتین Sustainable Landscape Construction: A Guide to Green Building Outdoors

دانلود کتاب راهنمای احداث منظر پایدار با عنوان لاتین Sustainable Landscape Construction: A Guide to Green Building Outdoors در این بخش کتاب راهنمای احداث منظر پایدار با عنوان لاتین Sustainable Landscape Construction: A Guide to Green Building Outdoors در 412 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب عناصر طراحی بصری در منظر از سایمون بل با عنوان لاتین Elements of Visual Design in the Landscape

دانلود کتاب عناصر طراحی بصری در منظر از سایمون بل با عنوان لاتین Elements of Visual Design in the Landscape در این بخش کتاب عناصر طراحی بصری در منظر از سایمون بل با عنوان لاتین Elements of Visual Design in the Landscape در 230 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب باغ‌های یک امپراتوری چین با عنوان لاتین Gardens of a Chinese Emperor: Imperial Creations of the Qianlong Era

دانلود کتاب باغ‌های یک امپراتوری چین با عنوان لاتین Gardens of a Chinese Emperor: Imperial Creations of the Qianlong Era در این بخش کتاب باغ‌های یک امپراتوری چین با عنوان لاتین Gardens of a Chinese Emperor: Imperial Creations of the Qianlong Era در 301 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب جنگل‌های شهری با عنوان لاتین Urban Forests

دانلود کتاب جنگل‌های شهری با عنوان لاتین Urban Forests در این بخش کتاب جنگل‌های شهری با عنوان لاتین Urban Forests: A Natural History of Trees and People in the American Cityscape در 260 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب آن آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب راهنمای باغبانی گیاهان فضاهای داخلی با عنوان لاتین Living with Plants: A Guide to Indoor Gardening

دانلود کتاب راهنمای باغبانی گیاهان فضاهای داخلی با عنوان لاتین Living with Plants: A Guide to Indoor Gardening در این بخش  کتاب راهنمای باغبانی گیاهان فضاهای داخلی با عنوان لاتین Living with Plants: A Guide to Indoor Gardening در 150 صفحه و با فرمت Epub برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب باغ‌های سنگی با عنوان لاتین Rock Gardening: Reimagining a Classic Style

دانلود کتاب باغ‌های سنگی با عنوان لاتین Rock Gardening: Reimagining a Classic Style در این بخش کتاب باغ‌های سنگی با عنوان لاتین Rock Gardening: Reimagining a Classic Style در 297 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب اکولوژی منظر با عنوان لاتین Learning Landscape Ecology: A Practical Guide to Concepts and Techniques

دانلود کتاب اکولوژی منظر با عنوان لاتین Learning Landscape Ecology: A Practical Guide to Concepts and Techniques در این بخش کتاب اکولوژی منظر با عنوان لاتین Learning Landscape Ecology: A Practical Guide to Concepts and Techniques در 349 صفحه و با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل صفحه مشخصات و همچنین فهرست مطالب آن آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(53):